Fréttir

Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk 2017 - 9.12.2016

Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá 2. desember síðastliðnum um áætlaða úthlutun almennra framlaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2017.

Lesa meira

Framlög vegna nýbúafræðslu - 24.11.2016

Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar um áætlaða úthlutun framlaga vegna sérstakrar íslenskukennslu nýbúa á árinu 2017, sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 351/2002, að fjárhæð 277  m.kr. Áætlunin verður tekin til endurskoðunar í febrúar 2017.

Lesa meira

Eldri fréttir...


Starfsemi

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga starfar á grundvelli laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum.

Innanríkisráðherra hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs, en honum til ráðuneytis er sjö manna ráðgjafarnefnd sem skipuð er til fjögurra ára að afloknum sveitarstjórnarkosningum.

Sex nefndarmenn eru skipaðir samkvæmt tilnefningu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, en einn er skipaður af ráðherra án tilnefningar og er hann jafnframt formaður nefndarinnar.

Lesa meira...